مذاکرات دیروز استقلال و امین قاسمی نژاد دیروز به دو دلیل به بن بست خورد. موضوع اول که بحث رضایتنامه این بازیکن و مشخص نبودن مالکیت باشگاه شهر خودرو بود که استقلالی ها عنوان کردند باید تکلیف مذاکره با مالک این باشگاه مشخص شود. آبی ها امیدوارند بتوانند در بحث رضایتنامه از این باشگاه که خواستار رقم ۴ میلیاردی شده تخفیف بگیرند.

اما بحث مبلغ درخواستی قاسمی نژاد هم یکی از مواردی است که دو عضو هایت مدیره استقلال دیروز به آن واکنش نشان دادند. نظری و عبدیان دیروز اعلا کردند رقم درخواستی قاسمی نژاد در توان استقلل نیست.

گفته می شود مهاجم شهر خودرو که پیشنهاد ۱۲ میلیاردی برای یک فصل و نیم از یک تیم شهرستانی دارد حاضر شده این رقم را برای باشگاه استقلال به زیر ۱۰ میلیارد برساند تا آبی پوش شود. اما هزینه رضایتنامه و مبلغ سنگین قرارداد فعلا باعث شد تا آبی ها در در این خصوص عقب نشینی کنند.

این در حالی است که تنها دو روز تا پایان نقل و انتقالات نیم فصل زمان باقی است باید دید مدیران استقلال در نهایت موفق به آبی پوش کردن قاسمی نژاد خواهند شد یا نه.