میلاد سرلک برای دوست و همبازی قدیمی خود در فضای مجازی خوش‌آمدگویی جالبی داشت. 

سرلک که در شهرخودرو با فرشاد فرجی خرید جدید پرسپولیس همبازی بود، پیام زیر  را برای دوست قدیمی‌اش منتشر کرد.

عکس| خوش‌آمدگویی به بازیکن جدید پرسپولیس