پنجره نقل و انتقالاتی  باشگاه استقلال  به دلیل شکایت بودروف  بسته شده است.

مدیران استقلال باید ۱۳۱ هزار یورو را به حساب این بازیکن واریز کنند تا پنجره نقل و انتقالاتی آنها باز شود.

مدیران باشگاه استقلال تنها تا فردا ۲۸ اسفند ماه فرصت دارند تا مبلغ ۱۳۱ هزار یورو را به حساب بودروف واریز کنند.

استقلال به دلیل بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی خود نمی‌تواند قرارداد بازیکنان جدید را ثبت کند.