امین قاسمی نژاد امروز قرارداد خود را رسما با استقلال امضا می رساند.

این بازیکن با استقلال به توافق نهایی دست پیدا کرده و احتمالا تا امشب به عنوان خرید جدید این باشگاه معرفی شود.

قاسمی نژاد روز گذشته رضایت نامه خود را برای حضور در استقلال دریافت کرده و قرار است که عصر امروز قرارداد خود را با این باشگاه به امضا برساند.