با اعلام احمد مددی مدیرعامل استقلال ، بخشی از مطالبات کادر فنی و بازیکنان استقلال ساعتی پیش به حساب آن‌ها واریز شد.

همچنین امروز بخشی از طلب توافق شده با کادر فنی پیشین استقلال، به حساب آن‌ها واریز شد.