تیم فوتبال امید استقلال در استان تهران به مقام قهرمانی دست یافت. امیدهای استقلال این مقام را پس از شکست امیدهای سایپا بدست آوردند.

تصاویر قهرمانی این تیم با هدایت آرش برهانی را در زیر مشاهده کنید.