محمدحسین مرادمند برای  امین قاسمی‌نژاد یک استوری به اشتراک گذاشت و به او بابت پیوستن به استقلال خوش آمد گفت.

تبریک حضور امین قاسمی نزاد در استقلال