حنیف عمران‌زاده در واکنش به جدایی فرشید باقری از استقلال  استوری زیر را به اشتراک گذاشت. دستیار پیشین محمود فکری در استقلال درباره سبک بازی و رفتار فرشید باقری به نیکی یاد کرد.

حنیف عمران زاده و فرشید باقری