دیروز فرشید باقری رسما از استحنیف عمران زادهرح کرد مبنی بر اینکه در این مدت که او خواستار جدای شده بود هیچ یک از بازیکن استقلال با او تماس نگرفته بود.

حالا حنیف عمران زاده مربی سابق استقلال با انتشار پستی خطاب به باقری نقطه ضعف او را مسائلی به جز موارد فنی دانسته است و خطاب به او نوشته این کاره نبودی!. این در حالی است که تنها دو-سه  هفته از جدایی کادر فنی قبلی استقلال گذشته است و باقری در نیم فصل اول هم چندان از سوی فکری و تیم فنی اش مورد اعتماد قرار نمی گرفت. حالا باید پرسید باقری  اینکاره نبود یا شما که مسائل به جز موارد فنی را برای بازی دادن به بازیکنی در نظر می گرفتید؟