علیرضا منصوریان پس از پیروزی یک بر صفر آلومینیوم اراک در خانه مس رفسنجان گفت: به بازیکنان و مردم خوب اراک تبریک می‌گویم. به شکلی بازی کردیم که تیم مس رو به بازی مستقیم بیاید.

شاید خیلی فوق ستاره نداشته باشیم، اما در آینده ستاره خواهند شد. کل تیم فوق ستاره بودند و به آنها خسته نباشید می‌گویم. گل زودهنگام خیلی به ما کمک کرد و باعث شد از آن شرایط روحی - روانی خارج شویم. با تغییر سیستم و دوندگی بازیکنان توپ را بیشتر به حریف دادیم و توانستیم فضاها را بگیریم.