عادل و امیر فردوسی پور در نوروز 1400 را در عکس زیر مشاهده می کنید.

عادل فردوسی پور مجری و گزارشگر محبوب ورزشی است که به علت برخی مشکلات چند وقتی است از شبکه سه دور مانده است.

عادل فردوسی پور تهیه کننده برنامه فوتبال 120 نیز می باشد.

عادل فردوسی پور و برادرش