محمد انصاری ، مدافع تیم فوتبال مس رفسنجان  در خصوص انتقال خود از پرسپولیس به این تیم اظهار داشت: مس رفسنجان شخصیت خوب و فوتبال با کیفیتی را از خود نشان داده است. مس رفسنجان بازیکنان و کادر فنی بسیار خوب و با شخصیتی داشته و ساختار بسیار خوبی دارد. امیدوارم بتوانیم موفقیت‌های این تیم در نیم فصل اول را ادامه داده و در ادامه فصل موفق باشیم.

انصاری در خصوص مدت قرارداد خود با مس رفسنجان عنوان کرد: مدت قرارداد من با مس رفسنجان برای مدت یک و نیم فصل است.