واکنش عیسی آل کثیر به حضور دوباره در اردوی پرسپولیس را در ویدئوی زیر ببینید.