ترکیب تراکتور مقابل مس رفسنجان به شرح زیر است:

محمدرضا اخباری، محمدرضا خانزاده، هادی محمدی، محمد مسلمی‌پور، مهدی تیکدری، حمید بوحمدان، اشکان دژاگه ، میثم تیموری، مسعود شجاعی، سامان نریمان جهان و محمد عباس‌زاده