میلاد سرلک گل اول پرسپولیس به پدیده را به ثمر رساند تا بازی به تساوی برسد.