علی فهیمی‌راد ناظر بازی پدیده و پرسپولیس در خصوص اعتراض تیم پدیده به بازی کردن  عیسی‌آل کثیر  مقابل این تیم اظهار داشت: مدیر تیم پدیده اعلام کرد نسبت به بازی کردن عیسی آل کثیر اعتراض دارد. مدت محرومیت آل کثیر هنوز تمام نشده است. پدیده ای ها طبق مقررات این اجازه را داشتند و اعتراض کردند و کتبا تحویل من دادند.

او افزود: من هم برای پیگیری و بررسی این موضوع، نامه اعتراض را تحویل ریاست سازمان لیگ می‌دهم.

او در خصوص اعتراض پرسپولیس به بلند بودن چمن ورزشگاه امام رضا (ع) گفت: چمن برای بازی مناسب بود. برای همین اجازه شروع بازی را دادم. به ما میلی متر یا سانتی‌متر ندادند که بدانیم قانونا اندازه چمن باید چقدر باشد و بر اساس آن بگوییم چمن بلند یا کوتاه است.

ناظر دیدار پدیده و پرسپولیس در مورد حضور تماشاگران در ورزشگاه امام رضا (ع) عنوان کرد: گزارش کتبی را صد درصد به سازمان لیگ می‌دهم. دقیقه ۳۲ صدای تماشاگرانی را شنیدم که در شمال غربی استادیوم مخفیانه نشسته بودند. بین ۲ نیمه گفتیم اگر ورزشگاه تخلیه نشود اجازه ادامه بازی نمی‌دهیم که یگان ویژه هم تمام تماشاگران را بیرون کرد.