باشگاه استقلال به دلیل حواشی اخیر محمد دانشگر قصد دارد ۲۰در صد از قرارداد او را کسر کند.

در حال حاضر هم حضور این بازیکن در سفر استقلال به عربستان به نظر فرهادمجیدی بستگی دارد.