علی جوادی مدیر روابط عمومی و سخنگوی فدراسیون فوتبال از سمت خود استعفا کرد.

البته این خبر هنوز به طور رسمی از سوی مسئولان فدراسیون و جوادی تایید نشده، اما برخی افراد نزدیک به فدراسیون این خبر را تایید کردند.

گفته می شود این استعفا پس از انتصاب های عجیب در فدراسیون فوتبال به خصوص انتصاب روز گذشته خورشیدی به عنوان سرپرست تیم ملی فوتبال صورت گرفت.