خداداد عزیزی به طور کلی از فوتبال و مربیگری فاصله گرفته است. او پس از چند تجربه ناموفق در عرصه مربیگری که البته انتخاب های اشتباه هم در آن دخیل بودند ترجیح داد تا فعلا در حاشیه باقی بماند.

حالا خداداد را در عرصه های مختلف تلویزیونی می بینیم؛ از اجرای برنامه های اینترنتی بگیرید تا حضورش به عنوان داور مسابقه در برنامه ستاره ساز و ...

این هم عکسی است از پشت صحنه شب های مافیا با حضور خداداد عزیزی و مجید مظفری.

تصویری از تیپ مافیایی خداداد عزیزی