آبی‌پوشان ایرانی بلافاصله پس از ورود به شهر جده و از زمان ترک فرودگاه این شهر توسط تعدادی از مأموران پلیس عربستان مورد محافظت قرار گرفتند و قرار است این روند تا آخرین روز اقامت آنها تداوم پیدا کند.

استقلالی‌ها هنگام ترک هتل برای حضور در تمرینات و مسابقات توسط پلیس اسکورت می‌شوند و علاوه بر آن، طی ساعات اقامت داخل هتل نیز چند مأمور پلیس مقابل درب ورودی نگهبانی می‌دهند تا کسی نتواند فاصله گذاری را نقض کرده و به اعضای کاروان استقلال نزدیک شود.البته این قاعده در مورد همه تیم‌های گروه رعایت می‌شود و شرایط به نوعی برای تمام تیم‌های حاضر در عربستان یکسان است.