گل اول پاختاکور به تراکتور توسط دراگان سران در دقیقه 69 زده شد.

 

حجم ویدیو: 970.31K | مدت زمان ویدیو: 00:00:12