گل سوم پاختاکور به تراکتور توسط خوجیمات ارکینوف در دقیقه 82 به ثمر رسید.

حجم ویدیو: 1.66M | مدت زمان ویدیو: 00:00:21