شاگردان خطیبی موفق شدند توسط عباس زاده از روی نقطه پنالتی گل سوم و تساوی بخش را به ثمر برسانند.

 

حجم ویدیو: 524.61K | مدت زمان ویدیو: 00:00:08