پس از پیگیری های علیرضا ورناصری نماینده مردم مسجدسلیمان و مساعدت افشین حیدری مدیر کل ورزش و جوانان خوزستان، در آستانه بازی با مس رفسنجان، پول به باشگاه نفت مسجدسلیمان رسید.

به گزارش ایسنا، در این واریزی از سوی اداره کل ورزش و جوانان خوزستان، مبلغ 2 میلیارد تومان به حساب باشگاه نفت مسجدسلیمان واریز شد.

پیش از این نیز ا داره کل ورزش و جوانان خوزستان در فصل بیستم، مبلغ هشت میلیارد تومان به حساب باشگاه نفت واریز کرده بود و باشگاه نفت نیز توانسته، 50 درصد از مبلغ قرارداد بازیکنان خود را پرداخت کند.

نفت مسجدسلیمان امروز (دوم اردیبهشت ماه) در خانه میزبان مس رفسنجان است.