عکاشه حمزاوی در نقل و انتقالات زمستانی راهی تراکتور شد اما در این تیم عملکرد موفقی نداشت.

پس از این شرایط قرارداد این بازیکن با تراکتور فسخ شد اما در این باره گویا مشکلاتی برای این بازیکن وجود دارد.

در همین باره اتحادیه بازیکنان فوتبال به موضوع فسخ قرارداد این بازیکن ورود کرده است و در این رابطه مکاتباتی با فدراسیون فوتبال هم داشته است.

در همین باره این اتحادیه ادعاکرده است که در تلاش است تا عکاشه حمزاوی را از ایران خارج کند. باشگاه او، تراکتور علاوه بر عدم پرداخت حقوق این بازیکن، گذرنامه‌اش را نیز گرفته است.

در همین باره برای توافق مذاکراتی صورت گرفته ولی اکنون مسئولان تراکتور برای تحویل گذرنامه بازیکن، 15 هزار دلار درخواست کرده اند

در این باره نامه ای چند روز گذشته به باشگاه تراکتور ارسال شد و موضوع تحویل گذرنامه در آن قید شده است اما جوابی داده نشده است و در ادامه اتحادیه جهانی بازیکنان حرفه ای فوتبال به فدراسیون فوتبال ایران نامه زد و در خواست کرده تا در این موضوع ورود کند و گذرنامه بازیکن الجزایری را به این بازیکن بدهند.