علی خسروی کارشناس داوری فوتبال که بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در بیمارستان بستری شده بود از آی سی یو به بخش منتقل شده است و وضعیتش بهبود یافته است.

خسروی ظرف چند روز آینده می‌تواند از بیمارستان ترخیص شود.