مهمان برنامه ای از شبکه ورزش در مقابل مجری ناگهان در برنامه زنده بیهوش شد.

حجم ویدیو: 2.17M | مدت زمان ویدیو: 00:00:27