برای کمتر کردن ریسک مصدومیت آن هم در شرایط کرونایی یوفا به تیم‌های حاضر در جام ملت‌های اروپا اجازه داد تا بازیکنان بیشتری را به این رقابت دعوت کنند.

طبق اعلام رسمی یوفا ، لیست تیم‌های ملی از 23 نفر به 26 نفر افزایش یافت. البته تعداد تعویضی‌ها همان 12 نفر خواهد بود و تعداد نیمکت افزایش نخواهد یافت.

یوفا این قانون را هم گذاشته که اگر یک بازیکن پیش از آغاز رقابت‌های جام ملت‌ها مصدوم شد، سرمربیان تیم‌های ملی می‌توانند لیست خود را که از تاریخ اول ژوئن (11 خرداد) به یوفا می‌فرستند را تغییر دهند.

همچنین اگر پس از اعلام لیست یک بازیکن کرونایی شود یا در معرض کرونا قرار گیرد، می‌توان آن را پیش از شروع مسابقات تغییر داد و بازیکنی دیگر را جایگزین او کرد.

این مسابقات از تاریخ 11 ژوئن (21 خرداد) آغاز خواهد شد و تا 20 تیر ادامه خواهد داشت.