در این طور مواقع که شایعه ای با اسم یک مربی دیگر مطرح می شود، مسؤلان فدراسیون فوتبال به خاطر اطمینان دادن به مربی فعلی هم که شده، شایعات را تکذیب می کنند تا مربی تیم ملی با قدرت و روحیه بیشتری به کارش ادامه بدهد اما بهرحال مسؤلان فدراسیون فوتبال همین کار را هم نکردند و هیچ واکنشی به شایعه حضور برانکو در تیم ملی ایران نشان ندادند تا بازار شایعات و گمانه زنی ها داغ تر شود.

البته مسؤلان فدراسیون فوتبال خیلی تجربه ندارند و بهرحال آن عزیزانی که به عزیزی خادم رای دادند، این چیزها را خوب می دادند. در خبر ها آ مده بود که برانکو در مرحله بعدی مسابقات مقدماتی جام جهانی در صورت صعود ایران،جانشین اسکوچیچ می شود. خبری که تا امروز تکذیب نشده است.