پس از انقلاب اسلامی  مسابقات فوتبال در اردیبهشت سال ۵۸ پیگیری شد. اولین دوره مسابقاتِ بعد از انقلاب اسلامی، تحت عنوان جام شهید اسپندی، با برگزاری کمیته‌ای تحت عنوان "شورای فوتبال تهران" آغاز شد. آن زمان تیم تاج منحل و با نام استقلال روانه مسابقات شد. کارت بازی "رضا خلیل پور" جوان ۱۸ ساله اولین تیم استقلال در سال ۵۸ و بازیکن سالهای ۵۳-۵۶ جوانان تاج را مشاهده می کنید که برای اولین بار نام استقلال نوشته شد.

کارت بازی استقلال