علی کریمی با انتشار یک استوری در صفحه اینستاگرام خود، تولد برادرش فرشید را تبریک گفت.

علی کریمی