مرتضی پورعلی گنجی در تیم شنژن چین بازی می کند. او سابقه درخشانی در فوتبال قطر دارد. مرتضی حتی با ژاوی هرناندز معروف در السد همبازی بود.

او همواره از تجربه خوبه بازی در کنار او می گفت. تصویر زیر هم مربوط به یکی از بازی های السد است که پورعلی گنجی گل می زند و همراه با ژاوی ودیگر بازیکنان خوشحالی می کند. مرتضی در این تیم در 49 بازی 9 گل زد که آمار بسیار خوبی برای یک مدافع وسط بود. 

ژاوی