کامیابی نیا در نیمه اول دربی تهران و بعد از یک حرکت خشن از سوی سیاوش یزدانی با صدای بلند طوری که دوربین‌ها هم آن را ضبط کردند، خطاب سیاوش یزدانی گفت: «شخصیت داشته باش و کمی آرام صحبت کن.»

بازیکنان پرسپولیس می‌گویند سیاوش یزدانی خشن بازی می کرد و البته بعضی از حرف‌ها را هم بر زبان می‌آورد که خیلی قشنگ نبود. یزدانی البته یک کارت زرد هم گرفت و تصاویر تلویزیونی نشان می‌دهد که عصبی فوتبال بازی می‌کرد.

هافبک پرسپولیس هم انتظار داشت یزدانی کمی آرام‌تر بازی کند و هر حرفی را بر زبان نیاورد اما به هر حال جمله‌ای که به یزدانی گفت شخصیت داشته باش، کاملا لب‌خوانی شد و دوربین‌ها آن را ضبط کردند.

کامیابی‌نیا در سالهای گذشته از بازیکنان خوب پرسپولیس بوده که در بازی با سپاهان هم با یک حرکت قیچی برگردان پاس گل خوبی به آل‌کثیر داد.