بعد از اظهارات افشین پیروانی، سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس علیه محمدرضا ساکت، مدیرعامل باشگاه سپاهان ، مدیران این باشگاه هفته گذشته  از پیروانی  به کمیته انضباطی شکایت کردند. 

ظاهرا افشین پیروانی ابلاغیه شکایت باشگاه سپاهان را دریافت  کرده  و دفاعیات خود را به کمیته انضباطی ارائه داده است تا این کمیته بعد از بررسی همه جوانب رای را صادر کند.  

علاوه بر این، باشگاه‌های پرسپولیس و سپاهان نسبت به آرای صادر شده از سوی کمیته انضباطی اعتراض دارند و به کمیته استیناف شکایت کرده اند.