باشگاه پرسپولیس در ابتدای فصل با تغییرات زیادی در بخش مدیریتی مواجه شد. در آن زمان، جنجال‌های پیرامون مهدی رسول‌پناه مدیرعامل وقت باشگاه رقم خورد که در نهایت وزارت ورزش، جعفر سمیعی را به عنوان مدیرعامل و جانشین رسول‌پناه انتخاب کرد.

در ادامه تغییرات، علی رغبتی هم همراه با رسول‌پناه از هیات مدیره جدا شد تا مجید صدری و سمیعی وارد تیم مدیریتی باشگاه شوند. این دو، با احتساب غلامعلی محمدعلیپور و محمد فیاض، چهار عضو هیات مدیره باشگاه را تشکیل دادند اما وزارت ورزش پس از انتخاب صدری، هیچ فرد دیگری را به عنوان عضو پنجم انتخاب نکرد.

با این حال، از اطراف وزارت ورزش خبر می‌رسد قرار است به زودی یک نفر دیگر به هیات مدیره پرسپولیس اضافه شده و تیم پنج نفره مدیران باشگاه را تکمیل کند. گویا این فرد از دوستان نزدیک وزیر ورزش است و حداقل تا پایان فصل یا پایان دولت فعلی در باشگاه می‌ماند.