کریم انصاریفرد در حاشیه تمرین عصر امروز شنبه تیم ملی که در مجموعه ورزشی کیش برگزار شد ضمن بیان این مطلب افزود: شرایط اردوی کیش خیلی خوب است.

از روزی که به اینجا آمده ایم تمرینات خیلی خوبی را برگزار کردیم.