همزمان با افزایش مخالفت‌های عمومی در ژاپن با برگزاری بازیهای المپیک روزنامه یومیوری نوشت که دولت ژاپن درحال بررسی درخواست نتیجه تست منفی کرونا یا واکسیناسیون از تماشاگرانی است که قصد شرکت در این بازی ها را دارند.

درحالیکه چیزی بیش از 2 ماه به برگزاری بازی های المپیک باقی نمانده موج چهارم کرونا و سرعت بسیار پایین واکسیناسیون باعث نارضایتی عمومی در این کشور پیشرفته شده است.

پیش از این که حضور تماشاگران خارجی در المپیک ممنوع اعلام شده بود و انتظار می رود سازمان دهندگان این بازی‌ها ماه بعد درباره حضور تماشاگران خارجی و درصورت موافقت، درباره شرایط  حضور آنها تصمیم گیری کنند.

این گزارش باعث انتقاد شدید عمومی از دولت برای اصرار به میزبانی از بازی‌های المپیک شد. اصطلاح "مجوز تست منفی" در توییتر ژاپنی ها ترند شده و بیش از 800 هزار توییت درمورد این موضوع منتشر شده است.

کاتسونوبو کاتو، سخنگوی دولت به خبرنگاران گفت که هیچ اطلاعی درباره تصمیم گیری پیرامون این موضوع ندارد.