رقابت‌های بین المللی کشتی جام علی علی اف روز‌های ۴ تا ۶ تیرماه سال جاری در شهر کاسپیسک جمهوری داغستان روسیه برگزار می‌شود.

ترکیب تیم منتخب کشتی آزاد اعزامی به این رقابت‌ها به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: علیرضا سرلک

۶۵ کیلوگرم: ابوالفضل حاجی پور

۷۰ کیلوگرم: محمدمهدی یگانه جعفری- امیرحسین مقصودی

۷۴ کیلوگرم: محمدصادق فیروزپور

۷۹ کیلوگرم: بهمن تیموری، حمیدرضا زرین پیکر

۸۶ کیلوگرم: هادی وفایی پور

۹۲ کیلوگرم: محمدجواد ابراهیمی، ارشک محبی

۹۷ کیلوگرم: مجتبی گلیج

۱۲۵ کیلوگرم: عباس فروتن

مربی: ابراهیم مهربان، جانعلی خسرونژاد، فرزاد غیبی