بعد از بیانیه تند اعضای هیات مدیره استقلال علیه احمد مددی قرار بود امروز جلسه ای در محل وزارت ورزش برگزار شود و طرفین بنوعی آشتی کنند اما این جلسه لغو و به زمان دیگری موکول شد. ساعت ۱۸ وقتی با یکی از اعضای هیات مدیره استقلال تماس گرفتیم او گفت: من در جلسه دیگری هستم و اصلا از جلسه ای که شما می‌گویید خبر ندارم! یکی از نزدیکان استقلال هم در این مورد گفت: ما هم مثل شما منتظر برگزاری این جلسه هستیم.

با توجه به بیانیه ای که اعضای هیات مدیره استقلال داده بودند، بعید به نظر می‌رسد که از مواضع خود عقب نشینی کنند و بتوانند با مددی کار کنند مگر این که پس از جلسه با وزیر ورزش خلاف این مسئله ثابت شود.