میثم مجیدی کاپیتان تیم فوتبال آلومینیوم اراک پس از شکستگی استخوان نازک نی پا، عمل جراحی را با موفقیت پشت سر گذاشت.

دکتر کیهانی، معالج مدافع آلومینیوم در مورد عمل جراحی انجام شده، اظهار داشت: عمل او خیلی خوب بود. هم شکستگی استخوان و هم‌ پارگی داشت. نتیجه عمل خیلی خوب بود. با کمک و انجام فیزیوتراپی فکر می‌کنم بین ۳ تا ۴ ماه بتوان از او استفاده کرد.