حسین ماهینی ، مدافع چپ با تجربه تیم فوتبال سایپا و کاپیتان سابق پرسپولیس در طرح واکسیناسیون ویروس کووید 19 شرکت کرد و واکسن ایرانی کرونا را تزریق کرد.

حسین ماهینی کرونا