دیدار تیم های خوشه طلایی ساوه و بادران تهران از سری رقابتهای لیگ دسته اول برگزار که از سوی مولایی تخلفاتی مبنی بر  رفتار تحریک به خشونت و همچنین بدرفتاری در قبال مسئول مسابقه صورت گرفت.

تخلف وی در خور صدور دستور موقت بوده و تا صدور رای مقتضی تا اطلاع ثانوی، مربی تیم خوشه طلایی ساوه از حضور در استادیوم های ورزشی محروم است