احسان حاج‌صفی درباره تمرین تیم ملی گفت: تمرین خوب و زمین هم نسبتاً خوب بود. از آب و هوا تعجب کردیم و فکر می‌کردیم شرجی‌تر از جزیره کیش باشد، ولی خیلی خوب و خنک بود. کمی استرس وضعیت آب‌ و هوایی را داشتیم که خدا را شکر خیلی خوب بود.

وی افزود: وقتی در کیش از هواپیما پیاده شدیم، هوای شرجی به صورت‌مان خورد ولی بحرین هوا خوب بود. امیدوارم در روزهای آینده هم همینطور باشد و بتوانیم یک بازی خوب انجام دهیم.