بوژیدار رادوشویچ دروازه بان کروات و البته نیمکت نشین پرسپولیس قراردادش را با این تیم فسخ کرد.

در حالی که چند روز گذشته خبرهایی در خصوص این اتفاق شنیده می شد او در یک گفت و گو این اتفاق را تایید کرد.

حالا رادو با انتشار استوری در اینستاگرام به این موضوع واکنش نشان داد.