دی ماه 1384 و در روزی که پرسپولیس با نتیجه 4-2 به فجرسپاسی باخت، علی پروین برای همیشه با فوتبال و نیمکت پرسپولیس وداع کرد. با این حال در اردیبهشت 1386 نشریه کیهان ورزشی سخنی را از علی پروین بر روی جلد خود برده که گویی سلطان پرسپولیسی ها هنوز تمام شدن دورانش در هدایت قرمزها را باور ندارد.

علی پروین