بوژیدار رادوشوویچ گلر ذخیره و کروات پرسپولیس به کشورش سفر کرده و حاضر به بازگشت نیست.

از قرار معلوم او به خاطر بدقولی در پرداخت مطالبات و به قول خودش بی احترامی از سوی باشگاه دیگر نمی خواهد به ایران بازگردد که این اتفاق به دغدغه اصلی سرمربی پرسپولیس تبدیل شده است.

همین موضوع دستمایه شوخی سرتمرین پرسپولیس نیز شده است بطوری که شاگردان یحیی گل محمدی به شوخی به یکدیگر می گویند: اگر حامد لک محروم یا مصدوم شود آن گاه داوود فنایی باید درون دروازه بایستد چون گلر نداریم!

در حال حاضر امیرحسین یوسفی جوان در تمرینات پرسپولیس حضور دارد اما این گلر جوان از تجربه کافی برای جانشینی حامد لک برخوردار نیست.

پرسپولیسی ها باید دعا کنند در ادامه رقابت ها حامد لک مصدوم یا محروم نشود و ...