صادق ورمزیار درباره پیروزی ارزشمند  تیم ملی فوتبال ایران  مقابل بحرین اظهار داشت: دو نیمه متفاوت را شاهد بودیم؛ نیمه اول سردرگم بودیم و برنامه خاصی نداشتیم و نتوانستیم کار خاصی بکنیم، اما نیمه دوم با آمدن سامان قدوس تیم زیر و رو شد. سامان نشان داد ما به یک بازیساز تخصصی پشت مهاجمان نیاز داریم.

وی در رابطه با عملکرد قدوس عنوان کرد: با آمدن سامان قدوس ، حاج صفی که نمی‌توانست نقش بازیساز را کامل ایفا کند، به جای اصلی خود در ترکیب برگشت. قدوس با فضاسازی خوب و شوت های راه دور توانست نظم بحرین را به هم بریزد. سامان بازیکنان بحرینی را به خود مشغول کرد و در غفلت آنها به گل رسیدیم. قلی زاده و امیری هم جای خودشان بازی کردند و کمتر به میانه میدان آمدند. سامان قدوس نقش اول این پیروزی بود.

مدافع اسبق تیم ملی در خصوص تیم بحرین تصریح کرد: بحرین برای مساوی آمده بود و از یک جایی به بعد از نظر فیزیکی کم آورد. با این برد از نظر روحی روانی خیلی پیشرفت کردیم.

ورمزیار درباره ادامه مسیر و شانس برای صعود گفت: هنوز بازی سختی با عراق داریم، آنها از نظر فیزیکی و تاکتیکی خیلی شبیه ما هستند و قطعا کار سخت تری نسبت به بازی بحرین داریم. نباید هیچ تیمی را دست کم بگیریم و باید با تمام توان به مصاف عراق برویم.