بوژیدار رادوشویچ دروازه‌بان کروات پرسپولیس به کشورش رفته و حاضر به بازگشت نیست اما با توجه به ۶ کارته بودن حامد لک هرلحظه امکان دارد او محروم شود.

مصدومیت احتمالی گلر اول پرسپولیس می تواند یحیی گل محمدی را با دردسر بزرگی مواجه کند چرا که دروازه بان ذخیره مناسبی در حال حاضر در اختیار ندارد.

بنابراین یحیی گل محمدی از مدیران باشگاه پرسپولیس خواست هر کاری انجام دهند تا رادوشویچ راضی به بازگشت شود و یکی از این اقدامات درخواست از مدیربرنامه‌های گلر کروات بود.

سمیعی و شکوری به مدیربرنامه‌های رادوشویچ اطمینان خاطر داده اند که پول مورد نظر این گلر را آماده کرده اند تا در صورت بازگشت به ایران به او پرداخت کنند.

باید منتظر ماند و دید وساطت مدیربرنامه‌های رادو او را راضی به بازگشت می کند یا اینکه مرغ این دروازه بان همچنان یک پا خواهد داشت؟!