بعد از بازی تیم ملی برابر بحرین انتقاداتی از احسان حاج صفی کاپیتان تیم ملی ایران در فضای مجازی انجام شد.

شب بازی شب حاج صفی نبود و این بازیکن نتوانست نمایش خوبی در ترکیب تیم ملی داشته باشد. این اتفاق باعث شد تا کاپیتان تیم ملی ایران با انتشار یک استوری نسبت به این اتفاقات واکنش نشان دهد.

حاج صفی با عکسی از بازوبند کاپیتانی خود در صفحه شخصی اش به نوعی از این اتفاق ابراز ناراحتی کرده است. بازوبندی که نشانه سال ها حضور او در تیم ملی است. باید منتظر ماند و دید کاپیتان تیم ملی که در سپاهان عملکرد درخشانی داشته می تواند در تیم ملی هم نقش موثرتری داشته باشد یا نه.

اینستاگرام احسان حاج صفی