عکسی که سردار آزمون با اسب مسابقه ایش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

اسب  مسابقه ای سردار آزمون + عکس